Los Holandeses
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

de Brug

Ons maandblad "de Brug" wordt gemaakt door


Willeke de Bruijn


en


Elzelies Dolfin


De redactie is te bereiken via deBrug@holandeses.nl


Hier vindt u de jaargangen vanaf 2021.

Voor de oudere jaargangen gaat u naar de oude site met onderstaande knop.

Oudere edities de Brug

 Adverteren

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid tot adverteren in ons maandblad en met een advertentiebord in ons clubhuis. Daarvoor gelden de getoonde tarieven.

Voor beide advertentie mogelijkheden krijgt u automatisch een gratis vermelding met een link naar uw eigen website op onze sponsorpagina.