Nederlandse mensen
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

de Brug

Ons maandblad "de Brug" wordt gemaakt door


Willeke de Bruijn


en


Elzelies Dolfin


De redactie is te bereiken via deBrug@holandeses.nl


Hier vind je de jaargangen vanaf 2021.

Voor de oudere jaargangen ga je naar de oude site met onderstaande knop.

Oudere edities de Brug

 Adverteren

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid tot adverteren in ons maandblad en met een advertentiebord in ons clubhuis. Daarvoor gelden de getoonde tarieven.

Voor beide advertentie mogelijkheden krijg je automatisch een gratis vermelding met een link naar jouw eigen website op onze sponsorpagina.