Nederlandse mensen
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

Privacy verklaring

Hieronder vind je de platte tekst van de Privacy verklaring welke club los Holandeses gebruikt.

Het document kan ook hier worden opgehaald:

Privacy verklaring
Het originele PDF bestand
privacy verklaring CLH.pdf (38.22KB)
Privacy verklaring
Het originele PDF bestand
privacy verklaring CLH.pdf (38.22KB)


Privacy verklaring

De (leden)administratie verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van onze
vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken van u de volgende
gegevens: Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres;
Geboortedatum; Geslacht. De zogeheten NAWTGE-gegevens. Daarnaast verwerken wij
als gegeven: De bankrekening (IBAN) voor de jaarlijkse contributie.
De club los Holandeses verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Inning van de contributie
• Verzending van nieuwsbrieven
• Verzending van uitnodigingen voor ledenraadpleging en ALV’s
• Telefoneren en mailen
Indien u deelneemt aan evenementen of wedstrijden kunnen uw voornaam en naam en
uw geslacht worden genoteerd. Uitslagen van wedstrijden en verslagen van evenementen
en foto’s kunnen worden gepubliceerd in het clubhuis, het lokale nieuwsblad, en op onze
website.
Hoe lang we gegevens bewaren
De club los Holandeses zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Twee jaar na
beëindiging van het lidmaatschap van onze vereniging worden uw gegevens uit de
administratie verwijderd.
Delen met anderen
De club los Holandeses verstrekt verder nooit persoonsgegevens van leden aan derden
tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
ledenadmin@holandeses.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u bij twijfel omtrent de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Voor uw privacybescherming vragen we u om in deze kopie
uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De club los Holandeses zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
De club los Holandeses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met het bestuur van onze vereniging of via info@holandeses.nl. De club los
Holandeses heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen
SSL)