Los Holandeses
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

Nieuwsbrieven en updates

Nieuwsbrief van 12 april 2021


Er is nu ook eens goed nieuws over corona. De besmettingen in onze provincie blijven stabiel en laag. 

Vanaf maandag 12 april zijn enige covid maatregelen wat versoepeld.


Nieuwe COVID-19-maatregelen, van kracht vanaf 12 April tot 25 April:  

 • Horecazaken: Open tot 18:00 uur. Terrassen 100 % capaciteit en binnenruimtes 30%. Maximaal 6 personen per tafel.

- Winkels open tot 20:00 uur (supermarkten, apotheken en essentiële winkels op hun gebruikelijke uren).

 • Beperking van groepen: maximaal 6 personen in openbare ruimtes en in privé-ruimtes beperkt tot 2 huishoudens.
 • De regionale lockdown van de Valenciaanse Gemeenschap wordt gehandhaafd.
 • De avondklok van 22:00 uur wordt gehandhaafd.
 • Bezoek aan verpleeghuizen is toegestaan als alle bewoners gevaccineerd zijn.
 •  Vorige week ontstond er verwarring over de mondkapjesplicht: overal de verplichting om een mondkapje te dragen, ook op het strand. Dit is teruggedraaid. Als je ligt of zit op het strand of in het veld of als je zwemt dan kan het mondkapje af. Als je wandelt aan het strand dan moet het mondkapje op.


Wat betekent dat voor onze club?

 • We mogen met 6 personen aan één tafel ( was 4 personen) 
 • Ons buitenterras mag voor 100% bezet worden. 
 • De overige voorschriften blijven van kracht

Goed nieuws dus. 

We wensen iedereen weer een mooie week toe en tot ziens op het clubterras.


Met een hartelijke groet van: Fred, Paul, Jos, Ronald, Fred en Gerry.

Nieuwsbrief van 1 april 2021


Beste leden,

Ook in deze update moeten we melden dat de Spaanse regering de voorschriften mbt het coronavirus heeft aangescherpt.
Vanaf 31 maart 2021 heeft de Staatscourant in de BOE ( artikel 6) een nieuwe wet gepubliceerd die het dragen van een mondkapje aanscherpt.

Door deze  publicatie in de BOE kan de wet op de mondkapjes in het hele land worden toegepast en voorkomt dat de verschillende  Communidades uitzonderingen kunnen maken zoals tot nu toe het geval was. 

Vanaf vandaag is het gebruik van het mondkapje  altijd en zonder uitzonderingen verplicht, voor personen vanaf 6 jaar op elke openbare plaats, in buitenruimtes en in elke gesloten ruimte die voor openbaar gebruik is of die open is voor het publiek.
De nieuwe wet verplicht dus ook bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje op het strand, zelfs wanneer je veilige afstand kunt houden. 
Ook moet men het masker dragen in het vliegtuig-, bus-, trein-, bootvervoer. Bij privévervoer van passagiers in voertuigen met maximaal negen zitplaatsen, inclusief de bestuurder, indien de inzittenden niet samenwonen ​​op hetzelfde adres, moet men ook verplicht een mondkapje dragen.

Het mondkapje  is niet verplicht in het geval van individuele buitensporten, noch in geval van overmacht of noodsituaties.

Wat betekent dit voor onze club? > Voor onze club verandert er niet veel. 
We zijn verplicht in onze club altijd een mondkapje te dragen, dus ook bij ALLE  activiteiten, behalve wanneer je eet of drinkt. 
 
Ondanks de beperkingen willen we iedereen een mooie Pasen toewensen.

Met een hartelijke groet,
Fred M, Fred D, Paul, Ronald Jos en Gerry

 

Nieuwsbrief van 15 maart 2021


Beste leden,

Zoals jullie misschien weten, vinden op dit moment de vaccinaties tegen Covid-19 plaats in Spanje. De vraag van niet- residenten om in aanmerking te komen voor het vaccin hier in Spanje is nu beantwoord. 
In deze update vind je de info over het vaccinatiebeleid in de gemeenten L’Alfàs del Pi en La Nucí
a. Daarnaast willen we je informeren over de aangepaste covid voorschriften vanaf 15 maart en de info met betrekking tot onze club. 

Vaccinatiebeleid:
Residenten en niet-residenten komen voor vaccinatie in aanmerking als: 

Residenten: 
Je moet geregistreerd staan in het Bevolkings- informatie- systeem (Sistema de Informaci
ón Poblacional), je hebt een  SIP kaart. 
Zorg dat je Spaanse telefoonnummer en/ of emailadres bekend zijn in dit systeem (een Nederlands nummer wordt niet gebeld). 

Niet- residenten:
Als je niet geregistreerd staat in dit Spaanse gezondheidssysteem (SIP) en je wilt hier wel je vaccin ontvangen, dan moet je naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum en een registratie aanvragen. Je krijgt dan een tijdelijke SIP kaart om het vaccin hier te kunnen ontvangen. 
Wat heb je daarvoor nodig: 

 1. Paspoort/ identiteitskaart en je NIE nummer. 
 2. Een geldig padron, een bewijs dat je ingeschreven staat in het gemeentelijk bevolkingsregister.
  Dit padron wordt afgegeven als je eigenaar bent van een huis of als je hier een huis huurt voor langere tijd. (Als je hier alleen een paar weken op vakantie bent is dat niet mogelijk).
 3. Europese gezondheidskaart (EHIC kaart), afgegeven door je verzekeringsmaatschappij. 

Op deze manier zorgt het Spaanse zorgsysteem voor de registratie in de toegewezen groep en word je gebeld (je Spaanse telefoonnummer doorgeven!) voor vaccinatie. 
Je krijgt een tijdelijke SIP kaart( half jaar geldig).

 • Tel. nr. Martine Mertens, L’Alfàs del Pi: +34 681 28 59 74 
 • Tel. nr. Jessica Gommans, La Nucía: +34 646 85 79 92

Het is fantastisch dat Spanje ook haar niet- residenten gaat vaccineren. Nogmaals de voorwaarde is o.a. een registratie in de gemeente waar je woont. 

Voor diegenen die omwille van reizen getest moeten worden:

 • Tel. nr. Ruben (IMED): 608555803
 • Tel. nr. Astrid (HCB): 639312615


Nieuwe voorschriften vanaf 15 maart tot 12 april: 

 • Vanaf 15 maart gaat de horeca open tot 18.00 u . Terrassen 100% capaciteit en binnenruimtes 30%. Maximaal 4 personen per tafel.
 • Winkels open tot 20.00 u (supermarkten, apotheken en essentiële winkels op hun gebruikelijke tijd).
 • voor de jeugd worden buitenschoolse activiteiten en vrijetijdsbesteding hervat met 30% capaciteit en max 10 personen. 
 • ceremonies: max 1/3 van de capaciteit, max 20 personen buitenshuis en 15 binnenshuis.
 • de regionale afsluiting van onze communidad Valencia wordt gehandhaafd.
 • de avondklok van 22.00 uur wordt gehandhaafd.
 • de overige voorschriften die al bestaan worden gehandhaafd. 


Wat betekent dit voor onze club?
We kunnen weer naar binnen in de club, er is capaciteit voor 40 personen.
Buiten geldt geen beperking  voor het aantal personen maar dit alles wel met inachtneming van de voorschriften zoals ze al bestaan.

Afdelingen:
De volgende afdelingen zijn alweer actief: Beeldhouwen, Schilderen, Tafeltennis en Jeu de Boules. De wandelclub begint weer op zaterdag 20 maart a.s. en het shanty koor heeft a.s. dinsdag een bijeenkomst.
Wil je weten of je afdeling weer actief is, neem dan contact op met het afdelingshoofd. Namen en telefoonnummers vind je terug in de Brug.

Website:
Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden en ook daar vind je terug of afdelingen wel of niet en ook wanneer ze actief zijn. (Daarom verzoeken wij de afdelingshoofden wijzigingen in hun activiteit te melden aan webmaster@holandeses.nl).


Clubinformatie:
Volgens artikel 12 van de statuten zijn wij als bestuur verplicht om ééns per jaar vóór 1 april een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Meestal vond deze plaats in de maand maart. Je begrijpt dat we door de Covid besloten hebben én genoodzaakt zijn om het dit jaar anders te regelen.
Wij hebben besloten om de ALV op vrijdag 7 mei te organiseren. We hebben nog geen idee of de omstandigheden en de voorschriften dan alweer gewijzigd zullen zijn. Daarom vragen we jullie op de voorhand om aan te geven of je deze vergadering gaat bijwonen.
Er ligt vanaf donderdag een formulier bij de bar waarop je kunt aangeven of je deze vergadering wilt bijwonen, ook kunt je dit aangeven via ons mailadres: info@holandeses.nl.   Als je niet komt hoef je niet te reageren. De uitnodiging, de agenda en de notulen van vorig jaar worden nog toe gestuurd. 

Zowel in Nederland als in Spanje is het tijdens deze crisis gebruikelijk en wenselijk dat een goede verhuurder haar huurder tegemoet komt in de huurkosten. Wij willen als bestuur melden dat we in 2020 vanwege de beperkingen door de corona onze pachters tegemoet zijn gekomen in een gedeelte van de pachtsom. 

Bij dit besluit van het bestuur zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Het besluit is gebaseerd op een langdurig proces waarbij:

 • Veel overleg heeft plaatsgevonden met de pachters
 • Door de pachters volledige inzage is gegeven in de financiële gegevens
 • Er sprake is geweest van volledige transparantie en medewerking door de pachters
 • Op grond hiervan een goed beeld kon worden verkregen van de bedrijfsvoering.

 

In de komende ALV zal het bestuur verdere informatie en toelichting verstrekken.
Tot slot: hoe mooi is het dat het merendeel van onze leden zijn gebleven en dus begrijpen dat juist nu de club ons allemaal zo hard nodig heeft.
Dank jullie wel trouwe leden.

Met een groet van het bestuur,    Fred Mahler, Ronald Westerduin, Paul van Veen, Jos de Bruijn, Fred Dörr en Gerry Officier.


Nieuwsbrief van 26 februari 2021Beste leden,

Vanaf maandag 1 maart as. zijn dit de wijzigingen voor onze comunidad:

In het rood zullen wij bij de versoepeling aangeven wat deze betekent voor onze club.

Ximo Puig heeft zes wijzigingen aangekondigd in de beperkingen in de Valenciaanse Gemeenschap per 1 maart as.

Sociale bijeenkomsten : 
Vier mensen kunnen elkaar  ontmoeten in openbare ruimtes. 
In de woningen blijft dezelfde regel van kracht, m.a.w. uitsluitend alleenwonenden kunnen bij een ander gezin op bezoek.

De gemeentelijke perimeter van de 16 steden die in het weekend gesloten waren, eindigt. Voor het eerst in  het weekend van 6 tot en met 7 maart zijn, dus het blijft dit weekend nog van kracht.

Terrassen kunnen open tot 18.00 uur . 
Er zijn maximaal  vier personen per tafel toegestaan.

Op en vanaf maandag 1 maart 2021 zal ook het terras bij ons clubhuis geopend zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Beeldhouwen en Schilderen (mits buiten) zouden kunnen opstarten maar dat is afhankelijk van de afdelingen zelf, houd contact met je afdelingshoofd!

De winkels kunnen open tot 20.00 uur met 50% capaciteit.

Sportbeperkingen: het is toegestaan ​​om zonder contact buiten en in buitenfaciliteiten van individuele of koppelactiviteiten te oefenen. Evenzo zijn oefeningen in de buitenlucht toegestaan ​​in groepen van maximaal 4 personen.
Trainingssessies toegestaan ​​zonder publiek.

Jeu de Boules zou kunnen starten met maximaal 4 spelers op een baan. Houdt ook hierover contact met je afdelingshoofd!

Voor tafeltennis geldt het zelfde (mits buiten).

Gesloten paviljoens, sportscholen en banen blijven gesloten.

Parken en tuinen worden geopend en gebedshuizen breiden hun capaciteit uit tot 50%.

De perimetersluiting van de regio, de avondklok om 22.00 uur en andere niet genoemde regels blijven bestaan.

BELANGRIJK!

Controleer uw informatie in het register van de gezondheidszorg.

Het moment is bijna aangebroken dat 70- en 80 plussers een telefonische oproep kunnen verwachten om een afspraak te maken voor je vaccinatie.

Daarbij is het belangrijk dat je een SIPkaart hebt en dat de Valenciaanse gezondheidszorg het juiste telefoonnummer heeft (Let op! Zij bellen alleen naar Spaanse (0034) telefoonnummers).

Op www.san.gva.es kan je e.e.a. controleren. Ga dan naar “Tramites y subvenciones” en daar naar “Targeta Sanitaria” en vervolgens naar "TràmitesTargeta SIP” en daar kan je kiezen uit gegevens controleren of corrigeren.

Er zijn mensen die de gewoonte hebben oproepen van onbekende nummers niet te beantwoorden. Dat is in dit geval niet verstandig want het zou wel eens de oproep tot vaccinatie kunnen betreffen!

We hebben in ieder geval weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen een drankje te doen (onder de geldende voorwaarden)

Tot ziens in het clubhuis?

Namens het bestuur Club Los Holandeses,