Nederlandse mensen
Dé Nederlandse club aan de Costa Blanca

Geschiedenis subclub Bridge

Ontegenzeggelijk is de BRIDGE-CLUB de eerste subclub. Door de leden van het eerste uur werd al gauw (ook al in de gehuurde villa-soos) een bridge-avond ingelast. De spelers van het eerste uur waren de fervente spelers Piet en Toos Nieuwenhuis, Toon Magnin en Truus Kerkkamp. Toen de eerste Petunia-huizen werden gebouwd en verkocht en het soosgebouw in gebruik werd genomen, bleef de bridge-avond er vast in. In de loop der jaren groeide de bridgeclub uit tot één van de grootste sub-clubs en bleef het niet meer bij één avond. Er kwam een bridge alléén voor dames, en een rookvrije bridge.

Toen het maandelijkse lidmaatschap werd vervangen door een jaarlidmaatschap, kwamen er zoveel nieuwe leden bij, waarvan het merendeel bridgers waren, dat de Soos te klein werd en er een enorme verbouwing kwam. Terecht werd er toen in de wandelgangen niet gesproken over de "nieuwe Soos" maar over het "bridgepaleis".

Een zeer bekende bridger is Harry Hutjens geweest, die ook nog eens Prins Carnaval is geweest en waarbij tijdens het carnaval de extra nadruk werd gelegd op het kaartspel, c.q. bridge. De carnavalsleus was toen: "We Schoppen Harry door de Ruiten". Naast vele anderen zijn ook Frits en Joke Frielink ettelijke jaren de spil van de bridgeclub geweest en was Frits ook nauw betrokken bij de plannen van de grote verbouwing. De bridgeclub is nog steeds actief.


Terug naar De club/geschiedenis


Terug naar Afdelingen/Bridge