CORRIE
 

HENRIĖT IN GESPREK MET

 

CORRIE BAANS-BOUT

Het is een zonnige namiddag als ik gastvrij wordt ontvangen door Corrie Baans-Bout in haar gezellige appartement in Forum Mare Nostrum. Deze vitale, vriendelijke 75-jarige oud-onderwijzeres heeft mij gezegd dat ik haar alles mag vragen, vandaar dat haar leeftijd ook vermeld staat!

De in 1935 in Rotterdam, Tuindorp-Vreewijk, geboren en getogen Corrie doorliep aldaar de lagere school, de MULO en de avondkweekschool. Later woonde de familie ook in Zuidwijk.

Op 15-jarige leeftijd is Corrie ernstig ziek geweest. Na een bloedvergiftiging had een bacteriële infectie zich in haar heup en bekken genesteld. Zij verbleef maandenlang in een ziekenhuis en is dankzij het gebruik van penicilline, dat in 1950 voor het eerst in dat ziekenhuis werd toegepast, kunnen genezen.

Op 22-jarige leeftijd ging zij op kamers wonen in Baarn, haar verloofde studeerde in Utrecht. In 1960 huwde het stel in Gouda. Corrie gaf onderwijs op een lagere school in Rotterdam.

Daarna gaf zij 21 jaar lang les op een MULO en een MAVO, voornamelijk Nederlands en aardrijkskunde, zeker omdat dat haar belangstelling had. In 1964 verhuisde het echtpaar naar Doetinchem waar zij 2 jaar gewoond hebben.

Na haar scheiding in 1972 bleef Corrie werken, ook nog 2 avonden in de week, om huis en haard te kunnen bekostigen.

In haar vrije tijd was zij secretaresse van het Kunstcentrum Burgvliet, bestuurslid van de Culturele Raad, lid van de Schouwburgcommissie en gemeenteraadslid voor D66 in Gouda.

Aangezien Corrie´s ouders ieder jaar overwinterden in Benidorm toog Corrie in 1978 op vakantie met de Iberbus van Rotterdam naar Benidorm. In die bus ontmoette zij de alleenstaande Nico Baans, 13 jaar ouder dan Corrie, die toen op weg was naar zijn flat in Benidorm.

Het werd een heel gezellige reis, en toen Corrie de stoute schoenen aantrok en Nico opzocht in de Mexicobar in Benidorm sprong de spreekwoordelijk vonk op beiden over. Deze 3 weken verliefdheid bracht Nico zo ver dat hij van Benidorm naar Gouda verhuisde. In 1980 zijn zij getrouwd. Nico was indertijd om gezondheidsredenen afgekeurd en ook Corrie werd vanwege haar al vele jaren durende astmatische bronchitis in 1983 afgekeurd. Zij besloten te verkassen naar Benidorm en kochten er een flatje. De Fa. De Haan heeft hun spullen verhuisd en, o toeval, de toenmalige loshulpen waren Paul Indemans en Joost Maenen.

Corrie verveelde zich niet, zie daar enkele bezigheden: 20 jaar dienstverlening in de Nederlandstalige Bibliotheek Cervantes (Fa. De Haan heeft jarenlang rond de 400 boeken per jaar kosteloos van Nederland naar Benidorm vervoerd). Samen met Nico zat Corrie in het Oranjecomité. In 1982 waren zij al lid geworden van de NVCB, waar zij samen enthousiaste Squaredansers waren.

Helaas overleed Nico in 1995. Corrie besloot in 1996 twee maanden bij haar nicht in Australië te verblijven, waar zij heeft leren linedansen. Terug in Benidorm heeft zij een jaar lang linedansles gegeven. Toen zij hiermee stopte heeft zij al haar spullen aan Franny Gelens gegeven, die toen linedansles gaf in Club Los Holandeses. In 1997 werd Corrie hier ook lid van.

De vaste activiteiten waar Corrie trouw deel van uitmaakte waren de 4 Mei-herdenking en de viering van de Kerstavond in de Soos.

Ook voor Corrie waren de tijden niet altijd gemakkelijk, zeker toen in vrij korte tijd haar moeder, vader en broer overleden. Zij zocht haar toevlucht in DRU-yoga en haar geloof (lid Evangelische Gemeente). In de winter van 2002 openbaarde zich bij haar darmkanker waar zij doodziek van is geweest. Corrie werd in Valencia behandeld. De dagelijkse reizen van Benidorm naar Valencia en vice versa werden door vele vrienden verzorgd: van de bibliotheek, de kerk, de yoga, het Oranjecomité en van beide Nederlandse verenigingen! Gelukkig werd zij eind 2003 genezen verklaard, en heeft nog jarenlang trouw ieder jaar haar bloed laten onderzoeken. Na 10 jaar bestuurslid van de NVCB te zijn geweest en daar ook jarenlang hand- en spandiensten te hebben verricht, ontving zij het erelidmaatschap.

Haar clubbezoeken zijn niet meer zo aan de orde. Nu kan zij kracht putten uit lezen, yoga, wandelen, terrasjes pikken en schrijven.

In 2007 verscheen haar gedichtenbundel Waarom, Daarom. Zoals Corrie zelf schreef: “Ik had het geluk dat Jolanda Loof bij elke geboorte aanwezig was, zodat de kinderen gaaf ter wereld zijn gekomen. Albert Bausch heeft ze aangekleed, Max en Ans Rufi brachten ze naar buiten.”

In de jaren erna werd Corrie door melancholie overvallen, het realiseren van de stilte, alles wat je hebt en hebt gehad, zij existeerde toen op een laag-energie-pitje …

Nu kan Corrie weer schrijven, zij leest spirituele boeken, heeft boekbesprekingen met leeftijdgenoten en kan weer genieten van het leven. Zij volgt tweemaal per week yoga in Residencia Montebello, waar zij daarna ook gaat eten, en één maal per week de yoga bij Jessica Larive in Atalanta.

Voor de vierde keer leest zij het beroemde Bijbelverhaal van de Kerstmis in de laatste Bijbelvertaling in Club Los Holandeses (ik herinner mij nog van vorig jaar, dat zij het woord voerbak voorlas in plaats van het vroegere woord kribbe).

Corrie geniet van het wonen in Forum Mare Nostrum, waar saunagebruik, 1x per maand op zondagmiddag opera op DVD bekijken en nog vele andere zaken mogelijk zijn, maar zolang zij buiten haar woonparadijsje dingen kan ondernemen doet zij dat met graagte.

Het was een voorrecht om met Corrie B. Baans van gedachten te wisselen en op papier te zetten wat zij mij heeft toevertrouwd.

 

terug naar Henriėtte in gesprek met