HENRIĖT IN GESPREK MET

 

ANGELIKA GANZER

Op een vrijdagmorgen zit het Evenemententeam heel genoeglijk in het zonnetje achter de Soos bij het zwembad te vergaderen. Ik krijg toestemming om mijn volgende "slachtoffer" voor "het gesprek", Angelika Sylvia Ganzer, mee te nemen. Zij maakt sedert 1 jaar deel uit van het Evenemententeam en is bij vele gelegenheden actief en behulpzaam. Wij nemen plaats in de tent tegenover de Soos, waar het tegenwoordig gezellig toeven is met een kleedje en een plantje op de tafels. De daar geplaatste verwarming hebben wij nu niet nodig: de zon schijnt en gedurende het gesprek krijgen wij het vanzelf aangenaam op temperatuur ! Gelukkig beheersen wij beiden de Duitse en Nederlandse taal behoorlijk, dus voelen wij ons best op ons gemak.

Angelika vertelt in Berlijn te zijn geboren in 1952, waar zij tot haar 6e jaar haar biologische vader thuis heeft meegemaakt; hij werkte bij de politie. Toen haar moeder na de scheiding met een vriend ging samenwonen, die later ook haar man werd, was deze als een vader voor Angelika.

Zij bezocht de lagere en middelbare school in Berlijn en begon op haar 16e bij Siemens AG een 2-jarige opleiding tot administratief medewerker in de breedste zin van het woord. Alle afdelingen die gelegen waren op verschillende locaties in en rondom Berlijn, zoals inkoop, verzending, calculatie, rekeningenbeheer en magazijn heeft zij doorlopen, zodat zij op 18-jarige leeftijd de afdeling rekeningen van de boekhoudafdeling beheerde.

In 1972 is zij op een advertentiebureau gaan werken, dat zich bezighield met het maken van spots, e.d. In 1973 is Angelika een opleiding tot parkeerwacht aan de politieschool begonnen. Dat heeft zij tot 1978 gedaan.

Intussen was zij in 1976 getrouwd. Vervolgens verhuisde zij naar Neurenberg waar zij de administratie verzorgde van een firma die prefab-huizen vervaardigde en verkocht. Daar kochten zij ook zo'n kant en klaar huis.

In 1979 keerde zij weer terug naar de politie in het kanton Franken. Angelika begon voor zichzelf in een houten kiosk, gelegen voor de supermarkt EDEKA in Höchstadt an der Aisch, waar zij o.a. versgebakken haantjes, worstjes, schaslicks, e.d. klaarmaakte en verkocht. Dit heeft zij ongeveer 5 jaar gedaan. Daarna nam zij een stomerij over, waarbij uiteindelijk ook een kledingboetiek werd bestierd tot 1993. Zij opende tevens eenzelfde bedrijf in Neurenberg. Nadat de zaak in Höchstadt van de hand was gedaan, veranderde de kledingboetiek wegens recessie in een wasserij annex stomerij. Ook het linnengoed voor diverse hotels werd door haar verzorgd. Een speciale anekdote is wel dat er op een dag één overhemd werd bezorgd om te wassen en te strijken en dat bleek toe te behoren aan de die avond speciaal optredende zanger Andrea Bocelli. Angelika kon hem die avond tijdens het concert ( keurig gestreken! ) beluisteren. Uiteindelijk gaven deze werkzaamheden haar niet de voldoening die zij wenste en werd de zaak verkocht.

In 1999 is zij gescheiden. Angelika ging cursussen volgen in levensleer, Chamanisme, gezondheidsleer van lichaam en geest, e.d. De ontmoeting met een Spanjaard die een voor haar interessant boek bij zich had toen hij in Duitsland op vakantie was, gaf beiden het idee een dorp in Spanje te stichten, waar al deze levenszaken ten uitvoer gebracht zouden kunnen worden, ook met het geven van workshops voor alleenstaande ouderen. Toen Angelika de euvele moed had haar boeltje te pakken ( zij nam het hoognodige mee ) en naar Spanje te gaan, leerde zij een Oostenrijker kennen, waar zij mee ging samenwonen. Beiden trachtten de ideeën uit te werken en met gelijkgestemden rond te kijken of het e.e.a. te realiseren was. Uiteindelijk bleek het financieel niet haalbaar.

Tijdens haar "zoektocht" naar haar ware ik kwam zij in aanraking met een Noorse vrouw die iemand zocht om haar huis schoon te houden. uiteindelijk nam deze vrouw haar mee naar Noorwegen waar zij deze vrouw 4 maanden heeft geholpen in een tehuis met moeilijk opvoedbare kinderen. Zij kreeg daarvoor kost en inwoning en een ruim salaris. Zij heeft daar ook ontdekt dat kinderen leven, zoals de ouders hen hebben voorgedaan, en dat dit doorwerkt in hun verdere leven.

Na terugkeer in Spanje is ze daarna met een vriendin die zij ontmoet had, in een huisje in La Olla gaan wonen. Zij werkte tijdelijk voor een tandarts, die interesse in homeopathie had en mensen trachtte te helpen die in geestelijke nood verkeerden. Angelika heeft één van de mannelijke patiënten met behulp van begeleiding, praten, wandelen en massages weer op de goede weg gekregen. Hij is weer teruggekeerd naar Duitsland en liet haar nog lang daarna weten het zeer goed te maken en gelukkig getrouwd te zijn.

Angelika bestudeerde de kinesiologie en is zeer geïnteresseerd in het gegeven familiebetrekkingen. Ook de Aura Soma ( kleurenleer ) en Kahuna ( energie staat centraal; onze gedachten kunnen deze energie positief en/of negatief beïnvloeden ) hebben haar belangstelling. De thema's "wij zijn onze eigen scheppers, maar wie zijn wij werkelijk" en "zijn wij het produkt van onze omgeving ?" houden haar zeer bezig.

In 2003 ontmoette Angelika in het toenmalige New Age Centrum "ISIS" in Alfaz del Pí Boy Wassink. Zij heeft er massages gegeven tijdens workshops. In 2005 kwam hieraan een einde en heeft ze in een boetiek, een restaurant, en in Residencia Montebello gewerkt.

Angelika geeft aan nog steeds zoekende te zijn om andere wegen in te slaan, maar zegt dat pas als het hoofd weer leeg is er weer wat nieuws in kan komen. Ze volgt twee maal per week in groepsverband spirituele lessen, en volgt één maal per week yoga.

Angelika's ouders leven beide nog en wonen beurtelings in Berlijn en Tarragona. In 2009 is zij lid geworden van Club Los Holandeses en neemt deel aan activiteiten, zoals jeu de boule, darts, sjoelen en line dance. Sinds kort neemt zij ook klaverjaslessen. over verveling heeft deze bereisde en veelzijdige vrouw niet te klagen !

 

terug naar in gesprek met Henriėt